Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır?

31.03.2020 19:03:22 Kemik Ölçümü

Premenapoz döneminde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara

Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara

Postmenapoz risk faktörlerini taşıyan (aşağıdaki 2 veya 3 risk faktörünü taşıyan) kadınlara

Ailede osteoporoz öyküsü bulunması

160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık

Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması

65 yaştan büyük olma

Kalsiyumdan fakir beslenme

Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarda kırık oluşması

Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalmaya (osteopeniye) rastlanması

Alkol, sigara, kahve tüketiminin aşırı olması

Östrojen tedavisine kontraendikasyon olması

Aşağıdaki risk faktörlerinden bir veya daha fazlasını taşıyan erkeklere ;

Testosteron seviyesinin düşük olması

Küçük darbe veya travmalarda kırık oluşması

Aşırı alkol alımı

Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalmaya (osteopeniye) rastlanması

Aşağıdaki patolojik durumların görüldüğü kadın veya erkeklere ;

1 aydan uzun süren hareketsizlik (immobilizasyon)

Kalsiyum tutulumunun bozulması

5 yıldan uzun romatoid artrit ve ankilozan spondilit

Kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez

Fosfat bağlayan heparin ve antiasit gibi ilaçların uzun süreli kullanımı

NefropatilerOsteomalazi

Hiperparatiroidi

10 yıldan uzun süren tiroid replasman tedavisi

Osteoproz tedavisinin takibinde

İnsüline bağlı diabet

Anahatar Kelimeler : kemik yoğunluğu,