Tedavilerde uyguladığımız ameliyat teknikleri

31.03.2020 20:13:07 Üroloji

•Klasik ameliyatlar (Böbrek, idrar yolları, mesane, prostat, testis hastalıkları)

•Laparoskopik ameliyatlar (Böbrek ve prostat)

•Perkütan taş cerrahisi (Böbrek taşları)

•Endoskopik ameliyatlar (Mesane ve prostat hastalıkları, idrar yolları taşları)

•Radikal prostat ameliyatları (Prostat kanseri )

•Mikroskopik ameliyatlar: İnfertilite (Kısırlık tedavisinde)

•Mikrovarikoselektomi

•Mikroskopik TESE

Anahatar Kelimeler : ameliyat teknikleri,tedavi,