Vakum Yöntemi ile Kürtaj

7.04.2020 03:04:07 Kürtaj

Kürtaj öncesinde gebe mutlaka jinekolojik muayene ve transvaginal ultrasonografi ile değerlendirmelidir. Günümüzde genellikle bizde de olduğu gibi ' vakum aspirasyon yöntemi' ile küretaj yapılmaktadır. Bu işlem sırasında kullanılan vakum sistemi uçları 'Karmen Kanülü' olarak isimlendirilmekte olup bu plastik uçlar steril tek kullanımlık olup bir defa kullanıldıktan sonra da mutlaka atılmalı ve tekrar kullanılmamalıdır. Rahim kanalına ve gebeliğin büyüklüğüne uygun ebadlarda farklı uçları vardır. Kürtaj sırasında isteğe veya tıbbi zorunluluğa göre genel anestezi yada lokal anestezi uygulanabilir. Daha önce hiç doğum yapmamış veya sezaryen ile doğum yapmış kadınlarda öncelikle genel anestezi tercih edilir. Genel anestezi tercih edilmesinin sebebi kürtaj işleminin ağrılı olması ve bu işleme bağlı duyulacak fiziksel rahatsızlığın yok edilmesinin yanı sıra psikolojik açıdan kadının hiç bir şey hatırlamamayı sağlamasıdır. Lokal anestezi planlanmış ise , bu teknikte rahim ağzının her iki yanına anestezik ilaç enjekte edildiği halde rahatsızlık hissi ve vakum esnasında kasıklarda ağrı duyulabilir. Kürtajın psikolojik etkisi de düşünüldüğünden dolayı eğer tıbbi sakınca yoksa genel anestezi tercih edilmektedir. Genel anestezi kısa süreli bir ansetezi olup tecrübeli bir anestezi uzmanı tarafından verilmelidir.

Anestezi, yani uyuma süresi vakum ile yapılan kürtaj işlemi kısa olduğu için ortalama 3-5 dakika kadardır ( kürtai işlemi de ortalama 3-4 dakika sürmektedir). Uyanma süresi genellikle 4-5 dakikadır ve İşlem sonrası 1/2 saat dinlenmenin ardından anestezi etkisi geçtiği için hasta evine rahatlıkla gidebilmekte ve normal yaşantısına da dönmektedir.

İşlem öncesi mutlaka ortalama 4- 6 saat açlık ,gereklidir. Tabii ki bu sürede u içilmesine de izin verilmez. Bazen hekime danışılarak 1-2 adet sigaraya izin verilebilinir. Kürtaj öncesi işlemi yapacak hekim tarafından daha önce geçirilmiş operasyon ve tıbbi hastalıklar sorgulanır. En önemli noktalardan biri de çiftlerin her ikisinin kan gruplarının da bilinmesi zorunluluğudur.Anne kan grubu negatif ve baba kan grubu pozitif ise Rh uygunsuzluğu veya diğer adı ile kan uyuşmazlığı söz konusu olduğundan kürtaj işlemi sonrası ilk 72 saat içinde uyuşmazlık iğnesinin ( Anti-D iğnesi) yapılması ilerdeki gebeliklerin sağlıklı olması açısından çok önemlidir.

Kürtaj işlemi bir jinekolog tarafından jinekolojik masada muayene ve ultrasonografik incelemeyi takiben yapılır. İşlem öncesi yapılacak ultrasonografi ile gebelik haftası kesin olarak saptanmalıdır. Çünkü yasa gereği ülkemizde son adet tarihinin ilk gününe göre yapılan hesapta gebelik haftasının 10 haftanın altında olması şarttır!!. Jinekolojik masaya yatmış hastaya rahim ağzının tam olarak görülebilmesi için önce vajinal spekulum yerleştirilir. Takiben vagina ve rahim ağzı özel bir antiseptik solüsyonla silinir.Rahim ağzı tek dişli olarak isimlendirilen bir alet ile tutulup çekilir ve düz hale getirilir. Lokal anestezi uygulanacak ise bu işlemden sonra lokal anestezik ilaç rahim ağzının etrafına yapılır. Genel anestezi uygulanan hastalar bu prosedürü başından itibaren yani jinekolojik masaya yattıtıkları andan itibaren hiç hissetmezler ve hiç bir şey görmezler. Rahim ağzını genişletmek için buji adı verilen aletler kullanılır ve bu genişletme gebelik haftasının büyüklüğüne göre yapılır.

Daha önce normal doğum yapmış veya gebelik haftası küçük ( 4 haftalık gibi) hamilelerde bu dilatasyon bazen hiç gerekmemektedir. Dilatasyon yani rahim ağzının açıldığı dönem ,lokal anestezi uygulanan kadınlarda kürtaj işleminin en sıkıntılı ve ağrılı dönemdir.

Bujilerle yapılan dilatasyonun yani rahim ağzını genişletmeni takiben tek kullanımlık steril olan ve özel boyutlarda bulunan plastik , yumuşak kanüller ile rahim ağzından girilerek rahim boşluğuna ulaşılır.Takiben kanülün ucu özel üretilmiş ve 60 santilitrelik vakum yaratan özel enjektöre ( Karmen enjektörü) monte edilir,enjektör ile negatif basınç sağlanarak rahim içi aspire edilerek, emilerek temizlenir. Bu yöntem ile keskin,metal küretlerin kullanımı çok aza indirilmiştir ve genellikle de hiç kullanılmamaktadır.

Eskiden ve halen de bazı merekzlerde keskin metal küretler ile yapılan kürtajlarda rahim delinmesi, yapışıklık riski daha fazla olmaktaydı. 10 haftanın altındaki kürtajlarda artık bu eski yöntem hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Günümüzde keskin metal küretler ile yapılan küreraj sadece tanı ve biopsi amaçlı kullanılmakta olup doğru ve yeterli parça alınması için şarttır. Vakum ile rahim içi temizlendikten sonra tek dişli çıkarılır ve çıktığı yerdeki az miktarda kanama bir gazlı bez ile bastırılıp tampone edilerek durdurulur.

Vajina tekrar antiseptik solüsyonlarla ile yıkanıp steril spekulum çıkarılır.Kürtaj olmuş hasta masada kaldırılmadan rahim içi ultrasonografi ile içeride parça kalıp kalmadığını anlamak için kontrol edilir.Ağrının daha sonra şiddetli olmaması ve hasta rahat etmesi için kalçadan iğne ile veya makattan fitil ile ağrı kesici ilaç uygulanır.

Anahatar Kelimeler : kürtaj,kürtaj fiyatları,kürtaj işlemi,kan uyuşmazlığı,ultrasonografi,jinekolog,vakum kürtaj,