Gebelik Takibinde Ultrason

7.04.2020 01:48:53 Renkli Ultrason

Bilimsel gelişmelerin yarattığı devrim niteliğindeki gelişmeler her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ilerleyen teknolojinin sağladığı imkanlar tıbbın her alanında devasa ilerlemelere yol açmakta, hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde inanılmaz derecede mesafeler alınmasını sağlamaktadır. Özellikle gebelik takibinde ultrasonografi incelemesi günümüzde çok önem kazanmıştır.

Bu yöntem bebeğin doğumundan önceki taramada çok önemli yere sahiptir. Amma ve lakin hamilelik takipleri sadece ultrason ile yapılmaz, gebe takibinde hekim muayenesi en önemlisidir, zira ultrason taraması muayenenin yerini tutamaz, yalnızca çok yararlı bir yardımcı araçtır.

Gebelik sürecindeki  kişilerin yalnız ultrason taraması yaptırması, hekim ve ebe tarafından yapılması gereken öbür kontrollerini yapılmaması ve önemsenmemesi  geri döndürülemeyecek sonuçlara  ve hayati öneme sahip hastalıkların teşhisinin yapılamaması nedeniyle telafisi imkansız sonuçlara yol açabilir.

 
Hamile kadınlarda uygulanmasına izin verilen ultrason ile tarama cihazlarının anne karnındaki bebek üzerine zararlı etkisini gösteren herhangi bir bulgu yoktur ve hamilelik sürecinde rahatlıkla uygulanabilmektedir. 

Bununla birlikte bütün tıbbi yöntemlerde olduğu gibi, yalnızca ihtiyaç duyulan hallerde ve bu alanda yetkili uzman kişiler tarafından  uygun cihazlar ile  yapılması gerekmektedir.

 Ultrason taraması ile anne karnındaki bebeğin sayısı, kalp atışları ve yaşayıp yaşamadığının tespiti, gebelik yaşının tespiti, bebeğin gelişiminin takibi, anne karnındaki duruş pozisyonu, amnios sıvısının miktarı, iç organlarının durumu ile öteki anatomik gelişim kusurları, bebeği besleyen plasentanın   değerlendirilmesi ve takibi yapılabilir.

Bu çerçevede elde edilen veriler bebekteki muhtemel çeşitli hastalıklar ile ilgili ipuçları ve bulguların incelenmesinde kullanılmaktadır. 

Ekseriyetle ultrason uygulaması anne adayına karın cildinden yapılır. Farklı bir yöntem olan vajinal ultrason ise çoğunlukla gebeliğin ilk dönemlerinde tercih edilmektedir. Rahim yoluyla yapılan ultrason taraması hamile olan kişiye rahatsızlık veren bir uygulama değildir, bu nedenle de herhangi bir şekilde enfeksiyon veya  düşük yapmak gibi riskler taşımaz. 

Özel Kadın Sağlığı Merkezi hastanemiz 2001 kurulmuş olup hastanemizde kürtaj,doğum hizmeti ve renkli ultrason hizmetlerini vermekteyiz

Anahatar Kelimeler : doğum,hamile,hamilelik,hastalık,ultrason,ultrason taraması,ultrason uygulaması,vajinal ultrason,kürtaj,doğum hizmeti,renkli ultrason,