Hamilelik Testleri

31.03.2020 18:03:57 Gebelik Takibi

Hamilelik boyunca test yaptırmak neden önemlidir?

Gebeliğin kontrolünü sağlamak, riskli gebelikleri tespit etmek, erken doğum, düşük ve zaman aşımı gibi konuları takip etmek, gebe annenin sağlıklı olduğunu tespit etmek, gebe annenin varsa metabolik, kronik, genetik vb. hastalıklarını tespit etmek, gebe annenin gebelik için uygun olup olmadığını görmek, bebeğin sağlığı hakkında bilgi edinmek, doğum şekline karar vermek, bebeğin anne karnında gelişimi, sterste olup olmadığı, anormallikleri vb. sebeplerle gebelik testleri önemlidir.

Testlerin özelliği ve yapılış şekli nedir?

Kan alımı, idrar alımı, anne karnından girilerek bebeğin kordon kanının alınması, anne karnından girilerek amniyon mayii alınması, anne karnından girilerek plansental parçaların alınması nst, usg cihazlarının kullanımı

Yapılan testler hamile kadının yaşına göre değişir mi?

Evet kadının yaşı önemlidir. Anne yaşına göre genetik hastalıklar (örneğin Down sendromu) ve metabolik hastalıklar (örneğin diyabet) değişkenlik gösterir; bu yüzden yapılan testler özellikle genetik ve metabolik hastalıklara göre ileri yaş annelerde değişkenlik gösterir. Bir örnek verecek olursak; amniyosentez 35 yaş üzeri annelerde önerilirken, daha genç annelerde risk faktörü yoksa önerilmez.

Hamileliğin hangi aylarında, hangi testleri yaptırmak gerekir?

Gebelik Öncesinde:

-annede smear

-hemogram

-rutin biyokimya

-TORCH IG M IG G tespiti

-hepatit markırları

-hıv

-troit testleri

-varsa kronik, genetik ve cinsel hastalıkları ile ilgili testler

-akraba evliliği ve genetik anomalili doğumlarda genetik test

1 . AYDA:

-yapılmadıysa yukarıdaki testler

-yapılan aşı kontrolleri

-usg ile takip

3. AYDA:

-2li test (down sendromu testi)

-hemogram takibi

-usg takibi

-gereginde CVS

-3lü test

-gecikmiş vakalarda 4lü test

-usg takibi

-gerekirse amniyosentez, kordosentez

5. ve 6. AYDA:

-2. düzey usg doppler usg

-ogtt 50,100 gr

7. AYDA

-gerektiğinde indirek cooms testi

8. VE 9. AYDA

-usg takip

-nst takip

Anahatar Kelimeler : hamilelik testleri,gebelik testleri,