Hepatik Testleri

Hepatik Testleri

SGOT( AST), SGPT (ALT), GGT, Alkali fosfataz (ALP), Bilirubinler( total,direkt), Protein elektroforezi, AFP, HBsAg, Anti-HCV Antikoru
Devamı