Değerlendirme nasıl yapılır?

31.03.2020 18:44:09 Smear Test

Smear testinin sonuçları birkaç değişik ekol şeklinde sınıflanmaktadır. En sık "Papanicolaou Sınıflaması" kullanılır.

Son yıllarda bu sınıflamaya göre çok daha detaylı olan "Bethesda Sınıflaması" popülarite kazanmaktadır. PAP sınıflaması şu şekildedir;

Klas 1 Normal, atipik hücre yok

Klas 2 Negatif. Selim (benign) bazı hücre değişiklikleri (örneğin enfeksiyon)

Klas 3 Şüpheli. Kesin olarak kanser hücresi olmayan anormal hücreler

Klas 4 Zayıf pozitif. Büyük olasılıkla habis (malign) hücreler

Klas 5 Kuvvetli pozitif. Tartışmasız habis (malign) hücreler

Direkt mikroskopi incelemesinde vajinit yapan etkenlerin görülmesi enfeksiyon tanısına oldukça yardımcı olur. Ancak özellikle trikomonas enfeksiyonlarında hatalı olarak habis tanısı konabilir.

1991 yılında Bethesda sınıflaması yeniden modifiye edilmiştir. Giderek yaygınlık kazanan bu sınıflamaya göre smear testi bir tanı aracı değil sadece tıbbi bir konsültasyondur.

Bethesda Sınıflaması

Yeterlilik

Yeterli, Sınırlı, Yetersiz TanımlamaNormal

Benign (iyi huylu)

Epitel hücre anomalisi

ASCUS (önemi bilinmeyen atipik hücreler)

LSIL (düşük dereceli lezyon)

HSIL (yüksek dereceli lezyon)

Glandular hücre anomalisi

AGUS (atipik glanduler hucreler)

Adenokarsinom (kanser)

Anormal smear varlığında sıklıkla rapor edilen tanımlama "servikal intraepitheliyal neoplazi (CIN)"dir.

Kısaca CIN olarak tanımlanan bu bulgu Papanicolaou sınıflamasında Klas 3'ün alt gruplarıdır. CIN 1 hafif, CIN 2 orta, CIN 3 ise şiddetli dispalaziyi tanımlar.

Bethesda sınıflamasına göre ise CIN 1 LSIL'e, CIN 2 ve 3 ise HSIL'e eşittir.

Raporda, hazırlanan preparatın ve bu preparatta bulunan hücre sayısının sitolojik tanı için yeterli olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.

Anahatar Kelimeler : smear test,